Български | English


Майска Приказка


От ляво на дясно примерно
а б в г
д е ж з
и й к л
м н о п
трябва да стане: абвгдежзийклмноп